Home Praktijk Gezelschapsdieren Paarden AVG Contact Nieuws
                   
     
 
home > AVG              
Home AVG

Dierenkliniek Weert
Wilhelminasingel 249
6001 GS Weert

Email:info@dierenkliniekweert.nl
Telefoon: 0495 - 521 966

 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking.

Het privacybeleid van Dierenkliniek Weert is voorafgaand aan 25 mei geŁpdatet om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

 Dierenkliniek Weert verzamelt primair uitsluitend gegevens van huisdieren welke relevant zijn voor een optimale veterinaire begeleiding van zowel het huisdier als zijn/haar eigenaar. Deze gegevens worden nooit en te nimmer gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke eigenaar van het huisdier, m.u.v. het wettelijk gezag.

1. Verzamelen van  informatie over uw huisdier door onze dierenkliniek

 1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van u persoonlijk slechts uw NAW-gegevens incl. (mobiele) telefoonnummer en evt. E-mailadres  ter juiste identificatie van uw huisdier. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw huisdier: diernaam, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), nummer Europees dierenpaspoort indien van toepassing, alsmede de ziektegeschiedenis. (Dit laatste kunnen we op uw verzoek bij eventueel eerder bestaande informatie hierover bij een andere behandelaar aldaar opvragen).

 2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse gezondheidscontrole van uw huisdier, bewaren we daartoe uitsluitend relevante gegevens van uw huisdier.

 3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquÍtes of marketingdoeleinden, anders dan het aan u doorgeven van het gewenste moment van de gezondheidscontrole.

 4. Om uw huisdier-eigenaar identiteit op juistheid te controleren, zoals vereist door de toepasselijke Wet, gebruiken wij van u als eigenaar slechts het chipnummer van uw huisdier en indien dit niet aanwezig is uw (mobiele)telefoonnummer.

 5. Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, verzamelen wij uitsluitend informatie die betrekking heeft tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u cliŽnt bij ons bent- bewaard op de digitale patiŽntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uitsluitend uw toestemming overgedragen worden aan de beoogde vakspecialist die uw dier verder behandeld.

 6. Wanneer u een betaling verricht via ons pinapparaat, is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt over u, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, idem voor uw mobiele telefoon, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag, Verzameling van dit soort gegevens via onze betaalapplicaties vallen  niet onder onze verantwoordelijkheid. Het staat u te allen tijde vrij om op een andere -gangbare- wijze te betalen (contant of via overboeking)

2.       Het gebruik van de informatie over u

 1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u uitsluitend om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

 2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw huisdier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geÔnitieerd worden.

 3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken zoals gezondheidscontrole herinneringen, ziektebehandeling en periodieke (vaccinatie/castratie-)acties.

 4. Indien van toepassing, kunnen we de over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen in het voorkomen van achterstallige betalingen.

3 Toegang tot uw persoonlijke gegevens

 1. We kunnen de over u en uw huisdier verzamelde (onderzoek-)informatie met elk lid binnen onze kliniek delen. Deze onderlinge uitwisseling van gegevens is noodzakelijk om u een volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patientbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek.

 2. We kunnen informatie bekendmaken, slechts voor zover noodzakelijk, aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder (laboratorium-)onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

 3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.ii genoemd.

 4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

 5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in relatie tot onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

 1. Aangezien wij onze digitale patiŽntenkaarten op een pc bewaren die met internet verbonden is, geldt dezelfde data security als voor fysieke patientenkaartenbaksystemen, zoals vermeld in de punten i, ii en iii.

 2. We spannen ons maximaal in om ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

 3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u ook zelf bepaalde beveiligingspraktijken  volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen of instanties.

 4. Overdracht van informatie via het internet is nooit volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van (persoonlijke-)gegevens, door u aan ons. Elke door u via internet geÔnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij de genoemde procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Gegevensbescherming van u, de patiŽnteigenaar

Dierenkliniek Weert  is uitsluitend verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiŽnteigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze eigen systemen.

6. Bewaring van de van de over u en uw huisdier opgeslagen gegevens

 1. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens die wij over u en uw huisdier hebben verzameld te bewaren gedurende een bepaalde periode.

 2. Wij behouden ons het recht voor om uw patiŽntinformatie te verwijderen bij de beŽindiging van onze patiŽntbehandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek Weert, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid zelf controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u zelf en/of uw huisdier aan deze websites verstrekt.

9. Uw privacy keuzes

 1. U kunt ons altijd benaderen als u liever niet wenst deel te nemen aan een van de procedures t.a.v. het verzamelen, uitvoeren, opslaan of  delen van gegevens over u en/of uw huisdier, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatieherinnering of onze vaccinatie-/castratieacties), door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw verzoek zal worden verwerkt binnen 10 werkdagen na de datum waarop we deze hebben ontvangen.

 2. Als u wenst de over u en/of uw huisdier verzamelde gegevens te wijzigen, te verwijderen of te updaten, kunt u contact met ons opnemen op het bovenstaande e-mailadres of het praktijkadres.

10. Toepasselijk recht

 1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geÔnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

 2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 
                   
                   
                   
            Spoedtelefoon:  0495 - 521 966