Home Praktijk Gezelschapsdieren Paarden AVG Contact Nieuws
                   
     
 
home > paarden              
Paarden Chippen
Behandelingen
Wanneer dierenarts?
Chippen
 
 
 
 

Per 1 januari 2004 is een landelijk identificatie- en registratiesysteem ingevoerd. De paspoortverplichting is gebaseerd op Europese - regelgeving die is omgezet in een verordening van het Productschap voor Vee en Vlees. Doelstelling van het systeem is vooral het waarborgen van voedselveiligheid.

Medicijngebruik en het paspoort
De dierenarts speelt bij de naleving van de identificatie- en registratie-regeling een belangrijke rol, omdat als het paard bestemd is voor de slacht, alle toegediende medicijnen in het paspoort moeten worden aangetekend.  Gebruikelijk is dat de dierenarts alle gegeven vaccinaties aan het paard aftekent in het paspoort. Het maakt in dit geval niet uit of het paard voor humane consumptie bestemd is of niet.

Bestaande paspoorten
Voor paarden die geboren zijn vóór 1 januari 2004 en die al een door een erkende paspoortuitgevende instantie afgegeven paspoort hebben, hoeft geen nieuw paspoort te worden aangevraagd. Wel moet in deze paspoorten, op de voor aantekeningen bedoelde pagina, de verklaring “wel/niet bestemd voor humane consumptie” en eventueel de medicijnregistratie opgetekend worden. Als de pagina vol is moet alsnog een vervolgpaspoort aangevraagd worden. Wanneer het paard niet bestemd is voor humane consumptie dan hoeft geen medicijnregistratie plaats te vinden en is deze ene pagina voldoende.

Vaccinatiehistorie
Het oude entboekje kan aan het paspoort geniet worden of de dierenarts kan in het nieuwe paspoort verklaren welke vaccinaties verricht zijn. De FEI accepteert deze opties niet. Voor deelname aan internationale wedstrijden moet de basisenting formeel opnieuw herhaald worden

 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
            Spoedtelefoon:  0495 - 521 966